Doskonałe alby dla lektorów od Alba Plus.

Na dźwięk słowa „eksperyment”, w naszych głowach mogą pojawiać się rozmaite skojarzenia. Jedni wyobrażają sobie skupionych naukowców, pracujących w zaciszu swojego laboratorium nad odkryciem nowej substancji. Inni z kolei oczami wyobraźni widzą szaleńców, pracujących zaciekle nad rozpracowaniem działania materiałów wybuchowych. Mając w głowie tak stereotypowe obrazy, trudno jest sobie wyobrazić, że eksperymenty mogą mieć miejsce również w zakresie nauk społecznych.

Początkowo zupełnie nie zauważano, że w tym zakresie również można przeprowadzać rozmaite eksperymenty. Socjologia zdawała się być nauką, która mogła być badana na rozmaite sposoby, jednak niekoniecznie na drodze eksperymentalnej. Nic dziwnego, jeśli zwrócić uwagę na fakt, iż socjolog ma przede wszystkim zajmować się opisywaniem zjawisk społecznych, a nie ingerowaniem w nie. Z czasem okazało się, że przeprowadzanie eksperymentów w zakresie nauk społecznych jest możliwe.

Na drodze do jego wykonania często można zauważyć jednak pewne przeszkody. Eksperyment w socjologii często budzi wątpliwości moralne. Co więcej, jest dość trudny do zorganizowania i wymaga odpowiednich możliwości technicznych. Ponadto wielu naukowców zmaga się z przeszkodami płynącymi z niedostatecznie określonej metodologii.