naszepsy.com.pl

Polska z roku na rok zajmuje coraz wyższe miejsce jeżeli chodzi o jakość życia. W rankingu na rok 2014 znalazła się na miejscu 31. czyli tym samym należy do grupy państw bardzo wysoko rozwiniętych. Ważne jest jednak nie tylko to, że Polska zajmuje dobre miejsce i wciąż awansuje, ale uwagę należy zwrócić także i na ten fakt, że sami Polacy są bardzo zadowoleni z poziomu swojego życia.

Faktycznie – mamy coraz to mniej powodów aby narzekać na nasz kraj. Jak wynika z raportu deklarujemy zadowolenie na poziomie 69 procent, co jest wynikiem o 10 punktów procentowych wyższym niż w przypadku ogólnej światowej średniej. Co wpływa na tak dobry poziom życia w Polsce? Mamy przede wszystkim bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa wewnętrznego. Możemy być także bardzo dumni z systemu edukacji – nasze szkolnictwo oraz oświata są bowiem w czołówce rankingowej.

Gorzej niestety wygląda opieka zdrowotna, najgorzej natomiast ma się sytuacja Polski w aspekcie osobistych swobód oraz wolności.

www.super-box.com.pl