hydrauliq.pl Sprawdź płynność finansowa przedsiębiorstwa oraz inne wskaźniki firmy

Konwoje pieniężne świadczą usługi z zakresu bezpieczeństwa dóbr finansowych. Firmy świadczące takie usługi są zatrudniane np. do transportu dużych sum pieniędzy, zwłaszcza na dużych dystansach.

Firmy organizujące transport wartości pieniężnych muszą działać zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia i prowadzić swoje działania w sposób profesjonalny, gdyż spoczywa na nich bardzo duża odpowiedzialność. Konwoje pieniężne muszą być prowadzone przez co najmniej trzyosobowe zespoły. W skład każdego takiego zespołu wchodzi zawsze inkasent, kierowca oraz konwojent.

Każdy konwój musi być obowiązkowo wyposażony w broń palną, hełmy oraz kamizelki kuloodporne. Obowiązkowym elementem wyposażenia konwoju pieniężnego jest także urządzenie do łączności bezprzewodowej. Przez cały czas trwania transportu konwój pieniężny musi bowiem pozostawać w kontakcie z Centrum Monitorowania oraz z innymi uprawnionymi załogami.

Stały kontakt jest ważny, gdyż w razie konieczności inne grupy będą w stanie przybyć z pomocą (np. przy wypadku lub napadzie). Co do samej przewożonej gotówki to obowiązkowo musi być ona umieszczona w specjalnych walizkach, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia.

Do transportu gotówki wykorzystuje się natomiast przystosowane do tego pojazdy. Auta takie posiadają zamontowany specjalny system satelitarny, który przy wykorzystaniu GPS pozwala je bardzo szybko zlokalizować. W przypadku zajęcia pojazdu lub jego kradzieży specjalne służby są w stanie dotrzeć do pojazdu w ciągu nawet kilkunastu minut.

https://prasowalnia.pl/