Niezbędna odzież liturgiczna kapy pięknie haftowane - Haftina Atelier

W 1936 roku został przeprowadzony eksperyment, który miał za zadanie zbadanie mechanizmów przekazywania norm społecznych na przestrzeni pokoleń. Tymczasem wyniki eksperymentu przyniosły ze sobą również pewien skutek uboczny. Okazało się, że ludzie wykazują olbrzymią skłonność do odpowiadania w taki sam sposób, jak większość grupy. Właśnie to zjawisko zainteresowało Solomona Ascha, który postanowił przeprowadzić związany z nim eksperyment.

Na czym polegało badanie przeprowadzone przez naukowca? Wbrew powszechnym wyobrażeniom o badaniach naukowych, było znacznie prostsze, niż z pozoru mogłoby się wydawać. Asch przedstawił ochotnikom trzy linie: A, B i C. W odniesieniu do nich stworzył również punkt porównawczy, linię X. Zadaniem uczestników eksperymentu było wskazanie, która spośród linii A, B i C ma taką samą długość, jak linia X.

Eksperyment przeprowadzono na dwóch etapach – w pierwszym z nich badani siedzieli sami przed ekranem monitora. 98% z nich udzieliła wtedy poprawnej odpowiedzi. W drugim etapie jednak badani odpowiadali na forum grupy, a wśród nich znajdowali się wynajęci przez Ascha aktorzy, którzy podawali początkowo podawali prawidłowe, a następnie błędne odpowiedzi. Około 2/3 badanych udzielało odpowiedzi błędnej, zgodnej z tą, którą wskazał podstawiony aktor.

Trener personalny