likwidacja szkód majątkowych adwokatmikolajczak.pl

Adwokat to nazwa zawodu, która już w samym nazewnictwie nawiązuje do niesienia pomocy. Łacińska nazwa „advocatus” wywodzi się bowiem od „advocare”, oznaczającego tyle co „wzywać pomoc”. Adwokat jest zatem prawnikiem, który świadczy pomoc prawną, poprzez udzielanie porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, przygotowywanie opinii prawnych od występowanie w urzędach i sądach. Specyfika takiej pracy niesie za sobą obowiązek tajemnicy adwokackiej, czyli zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, uzyskanych w czasie prowadzenia sprawy.

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacja zobowiązuje adwokata do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które zostały zdobyte podczas prowadzenia sprawy lub w związku z niesieniem pomocy prawnej. Tajemnica adwokacka obowiązuje dożywotnio i nie jest w żaden sposób ograniczona w czasie. Adwokat nie może zostać zwolniony z tejże tajemnicy nawet przez żaden organ!

Kiedy tajemnica adwokacka nie obowiązuje?

W jakich sytuacjach adwokat może zostać zwolniony z tajemnicy adwokackiej? Kiedy zdobyte informacje mogą przeciwdziałać finansowaniu terroryzmu oraz są związane z wprowadzaniem do obrotu finansowego nielegalnych wartości majątkowych. Poza tymi przypadkami tajemnica zawodowa jest bezwzględnie chroniona i musi być respektowana przez organy procesowe.

Dlatego też adwokat nie może być przesłuchiwany jako świadek, by wypowiadać się na temat faktów, o których dowiedział się w charakterze obrońcy udzielającego pomocy prawnej lub prowadzącego sprawę.

Tajemnica adwokacka w prawie

Tajemnica adwokacka określona jest w artykule 6. Ustawy Prawo o adwokaturze. Artykuł mówi o tym, że adwokat ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, czego dowiedział się podczas udzielania pomocy prawnej.

Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie!.

Doświadczony prawnik, którego specjalizacją jest prawo rodzinne