Każda z profesjonalnych agencji ochrony, aby mogła działać legalnie, musi posiadać określone zaplecze techniczne, co dotyczy także wyposażenie jej pracowników. W zależności od zakresu usług, jakie dana agencja świadczy, wyposażenie to może się nieco różnić. Jeżeli firma ochroniarska świadczy usługi z zakresu konwoju pieniężnego to obowiązkowym elementem jej wyposażenia będzie specjalny pojazd przystosowany do transportu pieniędzy. Podobna rzecz tyczy się pracowników takiego konwoju, którzy obowiązkowo muszą być wyposażeni w urządzenia łączności bezprzewodowej oraz kamizelki kuloodporne.

Urządzenia do łączności bezprzewodowej są wykorzystywane zawsze, bez względu na charakter pracy. Podstawowe zaplecze każdej agencji ochrony dotyczy przede wszystkim koniecznego wyposażenia jej pracowników. Zacząć należy oczywiście od stosownego umundurowania, które jest zależne zarówno od instytucji w jakiej ochroniarz pracuje jak i od pory roku. Każdy z pracowników agencji ochrony obowiązkowo powinien także być wyposażony w identyfikator oraz urządzenie do bezprzewodowej łączności.

Wyposażeniem każdego pracownika ochrony jest także broń oraz środki przymusu takie jak np. kajdanki czy gumowe pałki. W zależności od charakteru wykonywanej pracy osoba może zostać także wyposażona w kamizelkę kuloodporną. Do zaplecza firm ochroniarskich bardzo często należą też środki transportu – nie tylko wcześniej wspomniany samochód do przewożenia pieniędzy, ale także i motocykle lub nawet rowery.