adwokat rozwody gliwice Kancelaria adwokacka Środa Wlkp

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. Już sam termin „adwokat” wywodzi się z łaciny, gdzie słowo „advocare” znaczy tyle co „wzywać na pomoc”. Niesienie pomocy jest zatem wpisane już w samą nazwę zawodu! Adwokat udziela porad prawnych, opracowuje projekty aktów prawnych, sporządza opinie i występuje przed sądami oraz urzędami.

To główne obowiązki osoby będącej adwokatem. Tajemnica adwokacka zobowiązuje adwokata do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które uzyskał podczas udzielania pomocy prawnej.

Formy działalności i wymogi na adwokata

Adwokat może wykonywać swój zawód w kancelarii adwokackiej – adwokat prawo pracy wrocław, spółce lub zespole adwokackim.

Nie każdy jednak może takim adwokatem zostać… Osoba, która pragnie być adwokatem musi:

  • Ukończyć wyższe studia prawnicze i uzyskać tytuł magistra. Studia takie powinny odbywać się w Polsce lub na zagranicznej uczelni, akceptowanej przez polskie prawo.
  • Odbyć w Polsce aplikację adwokacją i złożyć odpowiedni egzamin.

  • Korzystać z pełni praw publicznych.
  • Mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Mieć nieskazitelny charakter.

Warto mieć na uwadze, że profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych są zwolnione z konieczności odbywania aplikacji adwokackiej. Z takiego prawa korzystają także osoby zajmujące niegdyś stanowisko prokuratora, sędziego lub pełniące niegdyś zawód notariusza lub radcy prawnego.

Ogół adwokatów, czyli adwokatura

Adwokaturą, a tradycyjnie palestrą, nazywa się ogół adwokatów, ale i aplikantów adwokackich.

Obecnie organizacja adwokatury opiera się na zasadach samorządu zawodowego. Wśród organów adwokatury możemy wyróżnić:

  • Naczelną Radę Adwokacją
  • Wyższy Sąd Dyscyplinarny
  • Wyższą Komisję Rewizyjną
  • Krajowy Zjazd Adwokatury

Naczelna Rada Adwokacja wraz z izbami i zespołami adwokackimi ma osobowość prawną.

Adwokat Piotr Mikołajczak